Verantwoord ondernemen

Speel met een optimaal (her)gebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen in op de toenemende vraag van klanten naar ecologisch en economisch duurzaam geproduceerde producten!

Ontwikkelingen in de markt, veranderende behoeftes bij klanten en de laatste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving. Al deze aspecten dwingen u als tuinder om keuzes te maken, verantwoorde keuzes. In een concurrerende markt als de glastuinbouw is het noodzakelijk om uw hard verdiende kapitaal gericht in te zetten voor waardecreatie.

Verantwoord ondernemen vraagt ook om te voldoen aan verplichtingen zoals gesteld in bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit of Europese Kaderrichtlijn Water. Hierdoor houdt u rekening met de maatschappelijke effecten van uw activiteiten. Het biedt echter ook kansen om aan uw klanten te tonen dat uw bedrijf maatschappelijk betrokken is en verder wil gaan dan de voorgeschreven kaders.

Het behandelen van uw restwaterstromen vraagt hierbij om een verantwoorde keuze. Kiest u voor de oplossing om aan de wetgeving te voldoen met een individuele installatie of zet u in op een flexibele aanpak waarbij u voorbereid bent op de toekomst? Een toekomst waar hergebruik van grondstoffen uit uw waterstromen mogelijk is en aangescherpte wetgeving geen additionele kosten vergen.

Met de keuze voor een mobiele aanpak van uw restwaterstromen voldoet u aan de huidige wet- en regelgeving en laat u ruimte voor meerwaarde. Waterson blijft continu innoveren en streeft naar hoogwaardige opwerking van restwaterstromen. Wij zetten in op optimaal hergebruik zodat u ook verdient aan duurzaam telen. Dit is vanuit een maatschappelijk en commercieel oogpunt verantwoord!