Snelheid, zekerheid, milieubewust en duurzaam voor land- en akkerbouw

De land- en akkerbouw heeft te maken met toenemende wet- en regelgeving op het gebied van lozen en verwerking van restvloeistoffen van landbouwmachines. Met de specifieke oplossingen van Waterson voldoet u op de meest efficiënte, duurzame, milieubewuste en voordelige manier aan de nieuwste eisen.

Het is verboden om restvloeistoffen van landbouwmachines te lozen op oppervlaktewater of deze uit te rijden over akkers. Juist voor specifieke restvloeistoffen met hoge concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen heeft Waterson speciale zuiveringstechnologie ontwikkeld. Door middel van duurzame biologische behandeling zuiveren we op locatie de afvalwaterstroom van gewasbeschermingsmiddelen. U heeft er geen omkijken meer naar.

De zekerheid van certificering
Waterson voldoet bij het verwerken en afvoeren van afvalwaterstromen aan de vereiste certificeringen. Het is een waarborg voor uw toeleveranciers, uw afnemers en voor handhavers en het bevoegd gezag.

On The Way To Planetproof
Door onze werkwijze voldoet u aan de eisen die het keurmerk On The Way to PlanetProof. Beter voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en kwekers ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten.