Wet- en regelgeving wordt steeds meer aangescherpt. Waar het in het verleden was toegestaan om de restvloeistof van de landbouwmachines mocht lozen of uitrijden over de akker is dit niet meer toegestaan en strafbaar.

Waterson heeft voor deze specifieke restvloeistoffen met hoge concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen speciale zuiveringstechnologie ontwikkeld. Door middel van duurzame biologische behandeling wordt de afvalwaterstroom gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen.

Onder andere in het predicaat “On the way to planet proof” maar ook diverse andere certificeringen is de zorg omtrent de afvalwaterstroom opgenomen. De dienstverlening van Waterson is zo opgezet om telers in de bollensector te ontlasten op dit vlak. Wij dragen zorg voor een juiste behandelmethode van transport tot verwerking. Alle belangrijke partijen zoals telers, afnemers, toeleveranciers, handhaving, en bevoegd gezag kunnen erop vertrouwen dat op de juiste wijze de afvalwater stroom is getransporteerd en verwerkt met de wettelijke documentatie en verplichtingen.