Sinds 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan proces- of afvalwater ongezuiverd te lozen op het riool of oppervlaktewater. Als ondernemer kunt u aan deze wetgeving voldoen door zelf een zuiveringsinstallatie aan te schaffen of gebruikt te maken van mobiele waterzuivering. In veel gevallen is mobiele waterzuivering een goede oplossing voor uw afvalwater!

Waterson heeft op het gebied van mobiele waterzuivering diverse diensten ontwikkeld. Door middel van een speciaal ontwikkelde mobiele installatie wordt het afvalwater volgens alle wettelijke eisen behandeld en afgevoerd. Bij kleine hoeveelheden is het ook mogelijk het afvalwater te laten ophalen door middel van de Pick-up Service.

Onder andere in het predicaat “On the way to planet proof” maar ook diverse andere certificeringen is de zorg omtrent de afvalwaterstroom opgenomen. De dienstverlening van Waterson is zo opgezet om telers in de glastuinbouwsector maximale te ontlasten op dit vlak. Wij dragen zorg voor een juiste behandelmethode van transport tot verwerking. Alle belangrijke partijen zoals telers, afnemers, toeleveranciers, handhaving, en bevoegd gezag kunnen erop vertrouwen dat op de juiste wijze de afvalwater stroom is getransporteerd en verwerkt met de wettelijke documentatie en verplichtingen.