Wet- en regelgeving wordt steeds meer aangescherpt. Voor telers in de glastuinbouw geldt sinds 1 januari 2018 dat het proces water niet ongezuiverd geloosd mag worden. In 2027 is het de doelstelling nagenoeg emissie loos te kunnen telen. Speciaal voor telers die (nagenoeg) emissie loos kunnen telen is de Easy solution een oplossing voor in het geval van een calamiteit. Het bied de ondernemer de garantie dat als er onverwachts een emissie moet plaats vinden er binnen 24 uur een zuiveringsinstallatie op locatie is om de effluent volgens de wettelijke eisen te behandelen zodat het afvalwater kan worden afgevoerd.

Indien in het geval van een calamiteit de opslag van het afvalwater een probleem is, kan extra buffercapaciteit al voldoende uitkomst bieden. Ook hiervoor zijn er diverse oplossingen beschikbaar. Kijk hiervoor op de pagina verhuur.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vraagt in bepaalde gevallen om zuiveringstechnologie op het bedrijf. Indien u als ondernemers volledig emissie loos kunt telen en er op het bedrijf geen zuivering aanwezig is dan bied de Easy solution de oplossing voor het verkrijgen van deze gewasbeschermingsmiddelen.

Betaal nu slechts €250 voor dit zuiveringscertificaat en voldoe direct aan wet- en regelgeving.