Bij Waterson vinden we privacy erg belangrijk. Wij hebben daarom, zoals de wet van ons vraagt, een privacy verklaring opgesteld.
Hier kun je de uitgebreide versie in zijn geheel doorlezen. In het kort komt het erop neer dat:

Wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan
Wij alleen persoonsgegevens verwerken die u zelf aan ons verstrekt en omdat wij die nodig hebben om onze dienstverlening aan u aan te kunnen bieden
We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk
We delen de persoonsgegevens niet tenzij dat echt nodig is voor onze dienstverlening of omdat wij daartoe wettelijk verplicht worden
We werken niet met geautomatiseerde beslissingen
 We gebruiken Google Analytics om een beeld te krijgen van het gebruik van onze website. De instellingen zijn echter anoniem gemaakt zoals de autoriteit persoonsgegevens voorschrijft
U kunt alle gegevens die wij verwerken inzien via uw persoonlijke portal: My Waterson

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Neem even contact met ons op.