Waterson staat voor openheid en transparantie. Wij sluiten onze dienstverlening aan op uw wensen. Lees van te voren altijd de Algemene voorwaarden van Waterson B.V. door.

De kosten van waterbehandeling zijn grotendeels maatwerk. Een aantal zaken die invloed hebben op de prijs zijn:
Volume van de buffers; vuilwatersilo en rioolbuffer
Hoeveelheid te behandelen (rest)water
Receptuur/type behandeling voor (rest)waterstroom
Dienstverleningsmodel; Membership/ Easy solution of verhuur

Waterson biedt u de volgende garanties:

Easy Solution
Waterson zal binnen 24 uur na melding van de calamiteit een passende zuiveringsinstallatie of buffercapaciteit op de desbetreffende locatie van de dekking verzorgen.

Membership
Als u een Membership heeft afgesloten met Waterson bieden we u de garantie van tijdig zuiveren. We brengen uw aantal te behandelen m3 per jaar in kaart en de benodigde draaiuren worden gereserveerd op de zuiveringsinstallatie. Doordat Waterson planmatig kan werken betaald u een scherpe prijs per m3.

Handhaving
Met een getekend exemplaar van zowel een Membership als Easy Solution kunt u bij handhaving, bevoegd gezag en waterschap aantonen dat u een passende oplossing heeft omtrent uw waterzuivering.

Verkrijgen middelen
U kunt zowel de getekende Easy Solution als Membership inzetten om de gewenste middelen (Admire, Vertimec en Calypso) te verkrijgen bij uw betreffende leverancier. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het MPS certificatieschema waterzuivering.

Verwijdering gewasbeschermingsmiddelen
Gelet op de toepassing van de technologie is het van belang dat de installatie erkend is als adequate oplossing voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van de individuele zuiveringsplicht per 1 januari 2018 op grond van de kaderrichtlijn Water.

Waterson BZG Gecertificeerd
Waterson is BZG gecertificeerd en garandeert dat de aangeboden diensten en installatie voldoen aan de eisen van de goedkeurende instantie BZG. Mocht deze certificering komen te vervallen op grond van aanvullende eisen van de goedkeurende instantie (BZG), dan rust er een inspanningsplicht bij Waterson om de certificering zo snel en redelijkerwijs mogelijk opnieuw te verkrijgen. Mocht dit leiden tot noodzakelijke aanpassingen aan de systeemoplossing voor Waterson dan zijn deze kosten voor rekening van Waterson.

Verwijdering residuen gewasbeschermingsmiddelen >95%
Verwijdering imidacloprid-houdende middelen >99,5%

Waterson werkt samen met gerenommeerde partijen als TNO, WUR glastuinbouw, Water IQ International en gerenommeerde installateurs. Daarnaast hebben wij intensief contact met het bevoegd gezag zoals waterschappen en overheden.