‘Eerste hulp’ bij incidentele emissie

Bedrijven in de glastuinbouw worden geacht in 2027 emissieloos te telen. 0-emissie certificaat is ontwikkeld voor ondernemers die voorop lopen, bezig zijn het milieu en duurzaamheid te verankeren in hun bedrijfsvoering en nu al vrijwel emissieloos werken. Het geeft uitkomst als incidenteel toch een emissie voordoet of bij een calamiteit.

Het spreekt voor zich dat bij vrijwel emissieloos telen in een tuinbouwbedrijf geen permanente waterzuivering nodig is. Is er incidenteel toch een emissie, dan moet het afvalwater uiteraard volgens de wettelijke eisen behandeld worden. Waterson werkt niet alleen snel, maar ook kosteneffectief.

Zeker van uw zaak
De wet schrijft voor dat u in geval van calamiteiten snel kunt beschikken over waterzuivering. Door uw relatie met Waterson heeft u die zekerheid, u kunt zwart op wit aantonen dat waterzuivering, die het milieu zo veel mogelijk spaart, altijd snel voorhanden is.