Elke (rest)waterstroom in de glastuinbouw heeft zijn eigen samenstelling en bijbehorende behandelingsuitdaging. Waterson analyseert uw water(systeem) en biedt een geschikte oplossing voor mobiele waterzuivering aansluitend op uw specifieke situatie en behoeftes.

Onze waterzuiveringsinstallaties zuiveren het water zodat lozing op het oppervlaktewater of vuilwaterriool mogelijk wordt, conform het Activiteitenbesluit. Met gerichte behandeling wordt het water geschikt voor hergebruik en/of recirculatie door het ontsmetten van het water. Waterson gebruikt diverse technieken en oplossingen voor de verwijdering van probleemstoffen.

Waterson zuivert en behandelt de volgende (rest)waterstromen in de glastuinbouw:

Lozingswater substraatteelt
Lozingswater grondgebonden teelt
Lozingswater eb & vloed systeem of teelt op water
Drainwater substraatteelt
Drainagewater grondgebonden teelt
Filterspoelwater
Bassinwater

Staat uw waterstroom of specifieke wateruitdaging niet op de lijst? Neem contact op met Waterson, wij denken graag met u mee voor een mobiele oplossing!