Waterson beschikt over bewezen en (BZG) gecertificeerde installaties voor waterzuivering. De compacte installaties hebben een variabele capaciteit van 1 – 25 m3/uur en zijn gebouwd op een aanhangwagen. Hierdoor is mobiele waterzuivering overal inzetbaar in de glastuinbouwsector.

Technieken als moleculaire absorptie, geavanceerde oxidatie en nanofiltratie worden toegepast om de volgende resultaten voor u te realiseren:

Residuen van gewasbeschermingsmiddelen en remstoffen verwijderen met een zuiveringsrendement van >95%
Behouden of verwijderen van meststoffen geschikt voor hergebruik of lozing
Troebel water behandelen zonder problemen met lage transmissiewaarde
Geen bezinksel meer als bron van besmetting in uw waterbassins/-silo’s
Ontsmetting van bacteriën, virussen en schimmels
Verwijdering van Imidacloprid
Bij droogte meer gietwater door middel van ontsmetting slootwater

Wilt u meer achtergrond over de technieken of vraagt u zich af of een bepaalde stof verwijderd kan worden? Neem contact op met Waterson, wij beantwoorden uw vragen graag!