Een structurele behoefte aan mobiele waterzuivering vraagt om een passende dienstverlening: het Waterson Membership. Binnen deze samenwerking voor langere termijn worden de mobiele maatwerk oplossingen gecombineerd met specifieke technische en operationele ondersteuning. Volledige ontzorging tegen de laagst mogelijke kosten per m3.

Het membership model functioneert als volgt:

Waterson - Membership

Waterson plaatst een digitale watermeter op uw watersilo en monitort het niveau continu en online.
Raakt de watersilo vol dan wordt een datum en tijd vastgelegd in overeenstemming met u om het water te behandelen. Wij beschikken over meerdere zuiveringsprogramma’s die we naar uw wens kunnen instellen en toepassen.

Waterson - Membership

Waterson komt op de afgesproken datum en tijd langs en sluit de mobiele waterzuiveringsinstallatie aan op uw silo. Het water wordt behandeld en vervolgens geloosd op het vuilwaterriool- rioolbuffer/oppervlaktewater of gerecirculeerd voor hergebruik. Wij bieden de garantie dat het water goed gezuiverd is en wordt voldaan aan wettelijke eisen.

Waterson - Membership

U ontvangt een overzichtelijke factuur met een totaalbedrag voor de dienstverlening op basis van de afgesproken prijs per gezuiverde m3. Wij denken met u mee over het optimaal benutten van uw waterstromen in en om de kas, waarbij wij streven naar volledig hergebruik en zero-emissie!


Voordelen van het membership op een rij:
Vaste lage prijs per m3 gedurende de looptijd
Geen voorrij- en opstartkosten
Garantie op tijdige behandeling van water
Altijd voldoen aan de laatste eisen van wet- en regelgeving
Lage energiekosten
Geen kosten voor keuring en updates aan installaties
Volledige ontzorging, geen omkijken naar waterbehandeling (incl. meters, pompen en slangen)
Voldoen aan eisen gebruik gewasbeschermingsmiddelen (o.a. Imidacloprid)