Algemene Voorwaarden inzake Behandeling
Restwaterstromen

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot Behandeling van restwaterstromen, hoe ook genoemd, welke op enig moment gesloten worden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Waterson B.V., gevestigd te De Lier, gemeente Westland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel: 67523420, met een wederpartij alsmede alle daaruit voor genoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortvloeiende werkzaamheden.


Lees hier de volledige tekst.