MEER EN BETER
MET MINDERRealiseer meer opbrengsten met minder gebruik van energie, water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Reduceer de emissie van schadelijke stoffen naar het milieu!

WET- EN REGELGEVING
Verwijder residuen van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater voor >95% en voldoe aan deze verplichting voor 1 januari 2018, zonder hoge investeringskosten in een eigen installatie!
VERANTWOORD ONDERNEMENSpeel met een optimaal (her)gebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen in op de toenemende vraag van klanten naar ecologisch en economisch duurzaam geproduceerde producten!